Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก

สิงโตปีนเสาดอกเหมย

 108show เสนอ สิงโตปีนเสาดอกเหมย จาก คณะสิงโตลูกหลวงพ่อโอภาสี ไ้ทยที่ไปคว้า แชมป์ จากประเทศสิงคโปร์ 

 
สวยงาม ความสามารถสุดยอดๆ  มีทั้งปีนเสาดอกเหมย ต่อตัว  ปล่อยผ้าอวยพร    ผลงาน นี้ พิธีเิปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ ของ ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ 
 
ติดต่อการแสดงโทร. 0819306618